Michael     Musikk     Design     Film     Radio     Lenker     Kontakt
    Shades of Grey
    Dead Professional
    Shaid
    Tough Men
    George Sands
      forbannelse

Ja, en ekte død fot
Dead Professional:
Denne dokumentarfilmen startet opp med arbeidstittelen "The Last Beautiful", men tittelen endret seg da vi så potensialet i å vinkle filmen annerledes. I utgangspunktet hadde vi tenkt å ta opp kroppsfikseringen i dagens samfunn. Hvordan vi pynter selv døde mennesker kan muligens sette spørsmålstegn ved dagens skjønnhetsfiksering.

I preproduskjonsfasen jobbet vi mot et videoessay der selve mennesket sto sentralt. Vi ønsket å bli mer kjent med folk som jobbet i gravferdsbransjen. Vi ville utforske deres tanker om døden, noe som omgir denne yrkesgruppen hver dag. Hvordan er det å jobbe på slike steder og hvordan påvirker dette synet på livet?

Etter hvert som produksjonen skred fram, innså vi at denne bransjen er omspunnet av myter og mystikk for folk flest. En vanlig missforståelse er at folk som jobber i slike bransjer må være mindre emosjonelt utviklet for å kunne takle hverdagen. Siden død er noe folk flest ikke ønsker å forholde seg til, blir folk som velger å arbeide innenfor dette ansett som litt rare.

Gjennom intervjuer av forskjellige folk i bransjen lar vi de selv fortelle hvordan de opplever seg selv i forhold til arbeidet, og hvordan de takler de problemstillingene som folk flest har problemer med. Vårt mål med denne filmen var å løfte på lokket til en profesjon og forhåpentligvis avkrefte noen av de fordommene som finnes, ved å la publikum titte inn i livene til våre intervjuobjekter.

En helt vanlig kiste, håper ikke lokket faller av!Produksjonsfasen fikk noen uforutsette problemer. Det var meget vanskelig å finne villige deltakere fordi materialet vi søkte var sensitivt. Enkelte som i utgangspunktet var entusiastiske til prosjektet, trakk seg i ettertid da de underlig nok ble redde for å bli satt i et dårlig lys av oss. Uheldigvis var det flere større dokumentarfilmselskaper som hadde søkt ut samme tema, og det hadde tidligere gått noen meget kritiske tabloidiske dokumentarer på TV om samme temaet. Dermed tvilte mange av våre deltakere på våre intensjoner, og vi opplevde å måtte forhandle med kløkt for å få dem med igjen. Dette lyktes ikke alltid.

Derfor ble fryktlig mange av opptakene ubrukelige for det ferdige resultatet, noe som førte til at mesteparten av innholdet i filmen ble spilt inn i sluttfasen, nesten samtidig med postproduksjonen. Innen for de tidsrammer vi ble gitt, ble det mye hastverksarbeid som naturligvis ble negativt for sluttresultatet. Vi klarte likevel tross all motgang å sy sammen en halvtimes dokumentar som ble ganske godt mottatt på våre visninger. Selvfølgelig var det en stor skuffelse for mange i teamet når stadig nye uforutsette problemer dukket opp som førte til at den ferdige dokumentaren på ingen måte liknet det vi hadde forespeilet oss. Hovedsvakheten ble naturlig nok alt for mange ”talking heads”. Dette gjorde dokumentaren alt for lite visuelt stimulerende og tung.

Musikken fra Dead Professional:
 
 
  • Mysteries of Death
  • 8:04mins     
     
      © 2007 Michael Flack, all rights reserved.