Michael     Musikk     Design     Film     Radio     Lenker     Kontakt
    Nettsider    
    Logodesign    
    Trykksaker    
    Tegning    
    3D grafikk    
    Spillutvikling    

Logodesign:
Det er ikke mye som betyr mer for en bedrifts grafiske utrykk enn logoen. En god logo skal ikke bare innholde gjenkjennbare utforminger, men også lede publikum til de rette assosiasjonene i forhold til bedriften. En dårlig logo vil ikke bare ødelegge bedriftens visuelle inntrykk utad, men også gi dens kunder negative assosiasjoner som for eksempel kan gå på bedriftens seriøsitet. Disse assosiasjonene behøver selvfølgelig ikke være berettiget, men folk trekker ofte slike slutninger mer eller mindre ubevist ut i fra bedriftens visuelle profil.

For å designe logoer er det viktig å ha kunnskap om semiotikk slik at assosiasjonsrekkene til publikum blir noe mer forutsigbar. Alt fra typografi til farger er viktig for tolkningen av logoen som i praksis tar brøkdelen av et sekund. Forskjellige mennesker har naturligvis forskjellige assosiasjoner noe som gjør det sentralt å definere logoens målgruppe. En analyse av bedriftens tjenester vil også være nødvendig for å komme fram til hvilke tanker potensielle kunder skal ledes til å gjøre.

Når man tar dette i betraktning, blir spørsmålet i mindre grad "fin" kontra "ikke fin", men mer "riktig" kontra "ikke riktig". Logoen skal ikke bare stå fram i det offentlige bildet, men den skal også sitte riktig i forhold til hva bedriften representerer. Selv om det i de fleste tilfeller for eksempel er positivt å bli assosiert med å være "rimelig i pris", blir det i mange tilfeller veldig galt om tolkningen går i retning av "billig". På akkurat samme måten kan det både være positivt og negativt å bli assosiert med å være "stor". For "konditoriet på hjørnet" vil det være mer gunstig å bli oppfattet som "lokal" og "trivelig".

I en logodesignprosess inngår det derfor et lengre analysestadium før blyanten blir satt til papiret. Skissene må stadig utprøves mot det mål en har satt seg som for øvrig må være klart definert siden enhver variasjon kan lede galt av sted. Mulighetene skal utprøves innefor satte premisser. Noe kan kanskje se pent ut, men likevel være helt galt tatt i betraktning logoens oppgave.

Her er et utvalg av mine logodesign:
   

 
 
  © 2007 Michael Flack, all rights reserved.